ملت ایران: مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: امروز هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد ۱۱۴ در شرایط ناسالم است.
یوسف رشیدی افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، امروز از میزان تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.
به گفته وی، ایستگاه شهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون آلوده ترین منطقه تهران است.
رشیدی اظهار داشت: امروز آلاینده منواکسید کربن با ۱۴ واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی شاخص ۵۰ و دی اکسید گوگرد با ۲ واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد ۲۸ ایستاده است.
مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: آلاینده ازن امروز با ۳ واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد ۵۲، ذرات معلق کمتر از ده میکرون ۱۶ واحد کاهش روی عدد ۸۶ و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با ۸ واحد کاهش روی عدد ۱۱۴ قرار گرفته است.
وی افزود: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط همراه با وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.