تصادفات جاده ای یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در کشور ایران محسوب می شود و کارشناسان و فعالان حوزه های مرتبط با این بحثتلاش خود را برای کاهش این معضل بزرگ در کشور را بکار گرفته اند والبته نمی توان کاشه تصادفات منجر به جرح و مرگ را در دهه گذشته با توجه به افزایش روزافزون خودروها در جاده های کشور را از یاد برد.
اما در کنار تلاش های مختلف مسئولان در این موضوع پارامترهای موثری هستند که از دید رانندگان و کارشناسان پنهان مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند برای کاهش تصادفات جاده ای باید قبل از هر اقدامی به فرهنگ سازی در این حوزه پرداخت والا مجهزترین خودروها در جاده های ایرانی از تصادف مصون نخواهند ماند.

اما چنانچه در واکاوی تصادفات، جزئیات امر در نظر گرفته شود در خواهیم یافت که فاکتورهای تاثیر گذار و خاموش در تصادفات از دیدها پنهان مانده است و یا اگر هم دیده شد، آنقدرها مهم تلقی نمی شود که به آن بهائی داده شود.

برای مثال توجه به مسائل بیولوژیک رانندگان در ساعتهای شبانه روز می تواند نقشی مهمی در کاهش تصادفات پدید آورد. بر اساس آمار پلیس راهور ناجا، ۲۵ % از تصادفات در ساعات در بین ساعات ۲۰ الی ۲۴ صورت پذیرفته است؛ این ساعات با توجه مسائل بیولوژیکی بدن انسان، اوج ترشح هورمون ملاتونین(عامل خواب آلودگی) بوده است و شاید اطلاع رسانی در این خصوص می تواند بسیاری از شهروندان را با این موضوع آشنا سازد.

باید اذعان داشت در مبحثفرهنگ سازی برای کاهش مخاطرات ناشی از تصادفات جاده ای راههای نرفته بسیار زیادی وجود دارد که با پرداختن به آن می توان سهم بسزائی در کنترل تصادفات جاده ای ایفا نمود.

چه خوب که متولیان فرهنگی کشور و پلیس راهور ناجا با فراخوان های فرهنگی و استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این امر، مقصر اصلی تصادفات جاده ای که همان عدم فرهنگ سازی مناسب برای برخی از رانندگان بوده را با اقدامات موثر فرهنگی خود تعمیم دهند تا رتبه نزدیک به خط قرمز تصادفات در ایران در میان کشورهای جهان با بهبود همراه شود و این کشور در کنار کشورهای آفریقائی در موضوع تصادفات به رقابت نپردازد.