ملت ایران: علی اکبر محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می گوید که در ۱۰.۷ درصد ازدواج هایی که در سال گذشته در کشور ثبت شده، سن زوجه بیشتر از زوج است.

محزون در ادامه گفت: از ۸۳۱ هزار و ۶۷۰ ازدواجی که سال گذشته در کل کشور ثبت شده در ۸۸ هزار و ۶۳۱ مورد سن زوجه بیش از زوج است که بیشتر این افراد با جمعیت ۷۴ هزار و ۸۹۳ مورد، فاصله سنی یک تا پنج ساله دارند و شامل ۹ درصد از کل ازدواج های کشور می شود.

وی ادامه داد: در ۱۱ هزار و ۱۲۰ مورد نیز سن زوجه بین ۶ تا ۱۰ سال بیشتر از زوج بوده و ۱۸۹۳ مورد نیز فاصله سنی ۱۱ تا ۱۵ ساله دارند.

به گفته وی، سال گذشته در ۴۴۱ ازدواج ثبت شده در کشور زوجه ۱۶ تا ۲۰ سال و در ۲۸۴ مورد نیز بیش از ۲۰ سال بزرگتر از زوج بوده است.

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تفاوت میزان این ازدواج ها در نقاط شهری و روستایی اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که تعداد ازدواج هایی که در آن ها سن زوجه بیش از زوج است در نقاط روستایی با درصد بسیار کمی بیشتر است اما در کل تفاوت چندانی میان میزان این ازدواج ها مشاهده نمی شود.

محزون افزود: از کل ازدواج های شهری حدود ۱۰.۶ درصد و از کل ازدواج هایی که در نقاط روستایی صورت گرفته ۱۱ درصد از کل آمار را این ازدواج ها تشکیل می دهند.

وی در خصوص روند افزایش این ازدواج ها در سالهای اخیر گفت: هنوز مقایسه ای در این زمینه صورت نگرفته و به صورت قطعی نمی توان اظهار نظر کرد. اما می توان گفت که آمارها نسبت به دو سال اخیر تفاوتی پیدا نکرده باشد، اما نسبت به ۵ تا ۱۰ سال گذشته متفاوت است.

به گفته مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، در سال ۹۱ از ۱۴۳ هزار و ۷۹۰ طلاقی که در کشور ثبت شده، ۱۰۶ مورد مربوط به ازدواج هایی بوده است که در آن ها سن زوجه از زوج بیشتر است.