کودکان بی گناه شیرخوار باید گرمای طاقت فرسای تابستان را در کف پیاد ه روها طاقت بیاورند تا طعمه ای برای دل رحمی عابرانی باشند که قرار است با دیدن آن ها دلشان به درد آید و دست به جیب صدقه شوند.

کافیست خیابان اصلی شهر را قدم بزنی تا با متکدیانی روبه رو شوی که با فاصله های اندک کنار پیاده رو نشسته اند و دست های نیازشان را مدام به سمت عابران دراز می کنند.

متکدیانی که گویا جای خود را سال هاست سند کرده اند که درصورت غیبت آن ها کسی دیگر اجازه نشستن بر جای مشخص شده شان را ندارد. به همین خاطر می توان تک تک آن ها را با مکان های اختصاصی شان شناخت. هرچند روز به روز برتعداد آن ها اضافه می شود.

آن چه دل هر رهگذری را به درد می آورد وجود کودکان شیرخواری است که باید دور از رعایت نکات اولیه بهداشتی فصل سرما را بدون لباس مناسب و گرم و تابستان ها را زیر آفتاب داغ و طاقت فرسا طاقت بیاورند تا ابزار دلتنگ کردن عابران باشند.

مادرانی که تنها به خاطر پرکردن کاسه های زرد خود که مدام به سمت رهگذران دراز می کنند حاضر شده اند کودکان شیرخوار معصوم خود را طعمه گرمای سوزان تابستان کنند و بیماری های ناشی از آن را چشم پوشند.

گاه دیده شده است که مچ پای عابری به چنگ سمج یک متکدی چنان گرفته شده که تا دست به جیب نشده امکان عبور از او گرفته شده است.

تازه قصه متکدیان تنها به پیاده روها خلاصه نمی شود و برخی از آن ها کوچه های شهر را خانه به خانه می گردند و با کوبیدن درِخانه ها مشکلاتی را برای آسایش ساکنان به وجود آورده اند.

برخی از آن ها هم صبح زود کاسه های تکدی خود را به شهرهای همجوار کوهدشت برده و غروب به خانه های خود باز می گردند.

این در حالیست که بیشتر این متکدیان از وضعیت مالی مناسبی هم برخوردارند اما دست عادت شان دامن شغل بی سرمایه و کاذب گدایی را سفت چسبیده است.

بهزیستی موظف است نسبت به جمع آوری متکدیان اقدام کند

معاون خدمات شهری شهرداری کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طبق قانون، بهزیستی موظف است با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری و نماینده ای از فرمانداری نسبت به جمع آوری متکدیان اقدام کند.

مراد عباس تیموری معتقد است که باید ابتدا بهزیستی مکانی را برای اسکان و گردآوری متکدیان سطح شهر مشخص کند آن وقت شهرداری موظف می شود آن ها را از سطح شهر جمع آوری کند.

تیموری ادامه می دهد: شهرداری کوهدشت آمادگی کامل دارد که متکدیان را از سطح شهر جمع آوری کند اما اول باید مکان اسکان آن ها از طرف بهزیستی اعلام شود.

هر چند که به نظر می رسد رفع مشکل متکدیان در شهرها نیازمند آسیب شناسی در ابعاد مختلف و اتخاذ راهکارهای کارشناسی و البته فرهنگ سازی مستمر در میان مردم است، اما نمی توان در این میان همکاری بین بخشی میان دستگاههای مرتبط برای رفع این معضل را نادیده گرفت.